home
kontakt

firma
oferta
portfolio
klienci
polecam

czy warto

kup logo

powered by: irko-net
hi.Color

ZŁOTY MEDAL Międzynarodowych Targów Poznańskich 2010
 

Nazywam się Less R. Hoduń.

Jestem właścicielem marki hi.Color oraz twórcą wszystkich przekazów wizualnych dla Klientów, które sygnowane są tą nazwą.

Początki historii działalności sięgają roku 1998, kiedy to powstała Remedia - Grafika Reklamowa. Nawiązałem pierwsze kontakty z agencjami reklamowymi Szczecina, co pozwoliło na dobry start. Początki to małe zlecenia w postaci ulotek czy wizytówek, ale realizowane z powodzeniem. Następnym krokiem w rozwoju były projekty związane z nowymi technologiami: to strony www. Jak się wkrótce okazało - również ten segment działalności odnosił sukcesy i był wyjątkowo dobrze oceniany przez Klientów.

W międzyczasie Remedia zmieniła się na hi.Color. Było to konsekwencją rosnącej świadomości twórczej i pełniejszego pojęcia kreacji wizualnej, jako narzędzia w procesie tworzenia relacji Firmy z Odbiorcą.

Niebawem nastąpił mały przełom, bowiem zaczął stabilizować się temat logosów. Został on dość szybko poszerzony o kwestie systemów identyfikacyjnych. W ten sposób skrystalizowała się dominująca część działalności. Realizowane były także inne projekty, jak katalogi reklamowe, kalendarze, opakowania do produktów spożywczych i biurowych, prasa reklamowa, reklama zewnętrzna czy kompleksowa obsługa specjalistycznych konferencji.

 

Nieustanny rozwój, zarówno mentalny, jak i warsztatowy, to ciągle poszerzające się spektrum możliwości a co za tym idzie: pełniejszy przekaz zawarty w projektach. Przykładem mogą być prace restylizacyjne elewacji budynków (zarówno aplikacje kolorystyczne, jak i kosmetyka w zakresie detali architektonicznych) czy wzornictwo przemysłowe.

Rozumiejąc ścisły związek wiedzy i intuicji, będącej nieodłącznym elementem kreacji, realizuję podstawową jej zasadę: tworzę narzędzia pracy. Dobry przekaz, powstały w przemyślany sposób, to pełna i zdrowa relacja Firmy z Odbiorcą. Usprawnia to nie tylko kwestie biznesowe, ale tworzy mocne więzi mentalne pomiędzy stronami.

Więcej o semantyce projektów i przekazu można poczytać w dziale Czy warto.

Zapraszam do lektury oraz do korzystania z usług kreacji wizualnej.


                                  Less R. Hoduń
                                  hi.Color

        stat4u home | kontakt | firma | oferta | portfolio | klienci | polecam | czy warto